Bompengepakke vedteken

Formannskapet i Kvam vedtok tysdag dei støttar forslaget om å krevja inn bompengar på Rv. 7 ved grensa mot Samnanger, og i aust, ved grensa mot Granvin.