Skrapesyke på Voss

Det er i dag påvist skrapesyke i en buskap av spelsau på Voss. Hele buskapen på minst 50 dyr, er isolert og vil bli avlivet.