Fritt sal av 5000 vestlandsbruk

Fri omsetnad av eigedomar under 100 mål, gjer at kring 5000 eigedommar i Hordaland og Sogn og Fjordane kan seljast utan konsesjon.