Lærere underviser uten fagkompetanse

Halvparten av lærerne som underviser i engelsk, matte og naturfag i Bergen, har liten eller ingen utdannelse i fagene. Byrådet krever endring.