Offer feira rassikring

For tre år sidan mista Jan Roger Klakegg beina i eit ras i Kjøsnesfjorden. I dag var han tilbake på ulykkesstaden og feira at vegen endeleg skal sikrast.