Turlaget vil verna Kvamfjella

Fuglafjell. Iendefjell. Skrott. Steinskvanndalen. Skeiskvanndalen. Myklavatn. For alle som kjenner Kvamskogen betyr desse namna ein ting; — urørd norsk fjellnatur.