Bygger ut psykiatritilbudet på Vestlandet

Bergens diakonale sykehus, Haraldsplass, vil gjøre psykiatrien til et nytt stort satsingsområde for sin virksomhet.