- Speilvending av Olsen

Åsane-tiltalte Jarle Olsens nye forklaringer er en "speilvending av tidligere forklaringer", sa aktor Gert Johan Kjelby i retten i formiddag.