Skuffa over trafikksikringsplan

Trafikksikringskomiteen som representerer velforeiningar og organisasjonar på sørsida av riksveg 555 på Litle Sotra er skuffa over framlegg til trafikksikringsplan for Fjell kommune.