10.000 passasjerer «forsvunnet»

10.000 færre har reist med buss og båt til og fra Askøy i september. Direktør i HSD Buss, Frank Aadland, tror ruteomleggingen til fordel for «Beinveien» er årsaken.