Kyststamveien på halve tiden

Et samarbeid mellom det offentlige og næringslivet på Vestlandet kan halvere byggetiden for den nye Kyststamveien, mener Bergen Næringsråd.