- Hald deg vekke, statsråd

Arve Aasen, tidlegare leiar i lastebileigarforbundet i Sogn og Fjordane, ber samferdsleminister Torhild Skogsholm halde seg vekke frå opninga av ein riksvegstrekning i Flora.