Fengselsledelsen rundlurt av storsvindler

Bergen fengsel trodde at de kunne stole på bedrageridømte Philip Sigval Bergesen (37) og innvilget ham en fem timer lang permisjon tirsdag. Siden har ingen sett snurten av svindleren.