Vil ha en bedre egnet bolig

Ledelsen i Bergen kommune og Bergenhus bydel vil sammen med de ansatte arbeide for å finne tiltak som kan bedre forholdene ved Storhaugen barnebolig.