Uvisst om idrettsanlegg på Krohnegården

Beboerne ved Krohnegården tok første stikk i striden om hvor idrettsanlegget skal lokaliseres. Men seieren er ikke i boks, selv om det nå skal letes etter alternative områder.