Her kommer de nye barnehagene

12 tomter er alt klargjort og 12 nye barnehager kan bygges innen utgangen av 2003 (tre kommunale- og ni private barnehager).