Vil ha nye røyr i Muradalen

Ei opprusting av det gamle kraftverket i Muradalen frå dagens kapasitet på 8 gWh til 25 gWh er akseptabelt, men utan naturinngrep.