- Vestlandet taper på sykehusreformen

Hordalands fremste helsepolitiker advarer vestlendingene mot å la staten overta sykehusene.