Gode ønsker for de eldre

Mange gode ønsker for de eldre, men egentlig lite nytt. Det må bli oppsummeringen etter at komitien for helse og sosial, service og utvikling og teknisk miljø i Bergen hadde handlingsplanen for eldreomsorg for de nærmeste tre årene til behandling i går.