Færre nattog til Bergen

Nattoga på Bergensbanen kan bli innstilt natt til sundagar så snart turisttrafikken er avvikla til sommaren.