Investeringsbråstopp i Helse Vest

Elleve sjukehus og institusjonar i Helse Bergen HF har verken pengar til medisinsk utstyr, større vedlikehaldsoppgåver eller planlagde prosjekt i år.