Døde trolig av fall

Den foreløpige obduksjonsrapporten tyder på at Unni Johnsen (59) døde av skader hun pådro seg i et fall.