Får ny sjanse etter hærverk

Ein 19-åring er i Sunnhordland tingrett dømt til 197 timars samfunnsteneste etter hærverk, innbrot og biltjuveri i Husnes-området.