Oppgradert slagenhet på Haukeland

Nytt og avansert utstyr for bedre overvåking av slagpasientene er blant de tingene som er kommet på plass under oppgraderingen av Slagenheten på Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus i Bergen.