Null stryk med ny ordning

Samtlige 118 andreårsstudenter i jus sto til eksamen i Erstatningsrett. Eksamenen var den første etter at Kvalitetsreformen trådte i kraft.