Pilegrimene kommer

Påsken nærmer seg. Torsdag kom de første pilegrimene til Fantoft stavkirke i Bergen. Flere kastet staven.