Russen braut avtale

Russen i Bergen lova på tru og ære å vente med all feiring til den 24. april. Så gløymde dei seg heilt bort.