Dørum urolig for asylkvinner

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum føler en dyp uro over at kvinneperspektivet ikke er godt nok ivaretatt i norsk asyl- og flyktningpolitikk.