Fryktar flaum av private skular

Utdanningsforbundet fryktar budsjettkutta skal gje ein flaum av private skular og ulikt skuletilbod.