Plaga politi ber om betre vern

Respekten for lova sin lange arm er på retur. Domstolane har det travelt med å dømma unge menn som i rus går fysisk og verbalt laus på politiet, som meiner straffene er for milde.