- Galningene på fergen må feste med måte

Mannskapet på MF "Os" nøyde seg ikke med å ta festrusen med seg i tjenesten. De kappet også vannledningen til husstander ved Sunde kai.