Bedre gjeldsrådgivning

Det er et sterkt behov for å bedre tilbudet for gjeldsrådgivning i Bergen.