Politiet kartlegger automatsvindel

Kriminalsjef Svein Erik Krogvold vurderer å koble inn Kripos i etterforskningen av automat-svindelen i Bergen.