Skal granske obduksjoner

En arbeidsgruppe i Politidirektoratet skal nå se på om politiets faglige vurdering er god nok i obduksjonssaker.