Banebrytande om svangerskapsforgifting

Gamle teoriar om svangerskapsforgifting må forkastast på grunn av nye forskingsresultat frå Bergen.