Språkteknologisk oppattliving

Ukuelege språkteknologar har tru på eit liv etter NST-døden. Og økonomiekspert trur det kan skipast fleire selskap av konkursbuet, men ikkje alle på Voss.