Lønn spiser pengene

Universitetet i Bergen opererer med et budsjett på 1,3 milliarder kroner for 2001. Det meste går til å lønne de ansatte. Fakultetsdirektør Asbjørn Bjørnset ved Det historisk-filosofiske fakultet sier at økonomien er stram.