Tar rus-forspranget fra ungdommen

Ungdom skal ikke lenger få utvikle nye rustrender i skjul. Det skal en unik, bergensk kartleggingsmetode sørge for.