I går publiserte Sogn og Fjordane politidistrikts en gjennomgang av trippeldrapet på Valdresekspressen 4. november i fjor. De kritiserer sin egen innsats på flere punkter.

Margaret Molland Sanden var blant ofrene 4. november i fjor. Bistandsadvokat til hennes pårørende, Maria Kirkeeide Ravnå, har drøftet rapporten med familien.

— Generelt sitter familien igjen med et inntrykk av at mye gikk galt denne kvelden, i flere ledd. De reagerer både på varslingsrutiner, bemanningssituasjonen, valg av kjørerute og utrykningstid, og at de andre nødetatene var på plass lang tid før politiet.

**Det er vanskelig lesning

for familien.**

Maria Kirkeeide Ravnå, bistandsadvokat

Skulle vært sendt ut

Det kommer også frem i rapporten at sørsudaneren som er siktet for drapet, skulle vært sendt ut allerede 1. november.

— Det er vanskelig lesning for familien. Dette er selvsagt noe som berører dem sterkt, og de har mange spørsmål knyttet til rutiner for utsending, og hvorfor dette ble utsatt flere ganger, sier Ravnå.

Rapporten slår også fast at de pårørende burde vært bedre ivaretatt.

Ravnå beskriver oppfølgingen som til dels mangelfull de første dagene etter drapene.

— Det hadde vært en fordel å ha en pårørendekontakt som satt tett på etterforskningen og hadde kapasitet til å håndtere deres behov, sier Ravnå.

- Må ta lærdom

Politiet slår i rapporten fast at raskere respons ikke kunnet reddet livet til noen av de drepte. Årsaken er at alle tre var døde før den første meldingen kom inn til AMK-sentralen på ettermiddagen 4. november.

Selv om det slås fast i rapporten at drapene ikke kunne vært avverget ved en annen håndtering denne dagen, er familien sterkt opptatt av at situasjonen kunne vært annerledes i forhold til tidspunktene for drapene, og at de feil og mangler som er avdekket i evalueringen da kunne fått avgjørende og dramatisk betydning.

— Det er viktig at en tar lærdom av de feil og mangler som er oppdaget uavhengig av innvirkning på utfallet, sier Ravnå.

Kun én på sentralen

Politimesteren tar i rapporten blant annet selvkritikk for at bemanningen på operasjonssentralen var for lav. Da den første meldingen kom klokken 17.31, var det bare én person på jobb på sentralen. Den andre operatøren var opptatt med oppgaver i arresten.

Dermed ble operasjonsleder sittende alene på sentralen i 17 minutter etter at politiet fikk den første meldingen fra åstedet. Operatøren i arresten hadde ikke med seg sambandsutstyr.

Normal bemanning kunne blant annet bidratt til at patruljen fra Lærdal hadde valgt en raskere kjørerute, slår gjennomgangen fast.

Endrer rutiner

Politimester Ronny Iden sier politidistriktet har endret rutiner på flere punkter for å lære av feilene.

— For det første skal vi innrette oss slik at det aldri er kun én person på operasjonssentralen. Som et midlertidig tiltak har vi nå tre på vakt, slik at det er to igjen hvis en av dem har oppgaver i arresten. Den som utfører oppgaver i arresten skal ha med seg sambandsutstyr, sier Iden.

Han finner ingen grunn til å kritisere Lærdal-patruljen for valg av kjørerute. Etter drapene har politiet målt opp begge distansene, og kommet til at den valgte ruten over Filefjell er 39 kilometer lengre enn riksvei 53 via Årdal.

Kjørte omvei

Iden tar også selvkritikk fordi det har vært uklart om patruljene skal ha våpen i bilene, såkalt fremskutt lagring, i situasjoner der bare én av mannskapene er våpengodkjent.

Patruljen som rykket ut hadde ikke med seg våpen, nettopp av den grunn.

— Hva er grunnen til at det har vært usikkerhet om instruksen?

— Det har oppstått en uklarhet som ikke er fanget opp på overordnet nivå. Det er mitt ansvar å skape arenaer der slik usikkerhet kan ryddes av veien. Det har jeg ikke lykkes med, sier Iden.