• Vi kan ikke løse de kravene og forventningene som stilles til barnehagene med dagens bemanning i Norge, sier Robert Ullmann i Kanvas.

Sølepyttene i Kladden kanvas barnehage i Godvik blir ivrig hoppet og lekt i. Det andre ser på som sølevann, blir raskt solgt for en rimelig liksompenge blant tre-, fire— og femåringene. Ved første øyekast er barnehagen til forveksling lik alle andre barnehager. Men det er en viktig forskjell. I denne barnehagen er halvparten av de ansatte barnehagelærere. På landsbasis er dette tallet rundt 36 prosent.

Hindrer faglig tørke

I 2012 vedtok stiftelsen Kanvas-barnehagene at de skulle ha 50 prosent barnehagelærere i 2014.

— Pedagogene får mulighet til å fordype seg i ulike fagområder, og vi opplever at dette gir økt helhetlig kvalitet. Det er også en styrke å være flere pedagoger fordi vi får et faglig nettverk hvor vi kan lære av hverandre, sier daglig leder Siren Johannessen.

Hun understreker også de positive ringvirkningene det får for de andre ansatte i barnehagen.

— For lav andel pedagoger skaper faglig tørke, som er en av hovedårsakene til at barnehagelærere slutter i yrket, sier Johannessen.

Daglig leder i Kanvas barnehager, Robert Ullmann, har en klar oppfordring til norske politikere. Han mener de bør vedta minst 50 prosent barnehagelærere i barnehagene, selv om det i dag ikke finnes tilstrekkelig med barnehagelærere til å oppfylle dette målet.

MER ENN LESING: - Det er ikke tilstrekkelig at en voksen bare leser for barna. De må også vite hvilke begreper barna bør lære seg. Det er magien som barnehagelærere skal få til, sier Robert Ullmann i Kanvas. Her er Nora, Emma Kristine, Mathea, Isabella, Selma, Janna og bak sitter barnehagelærer Hege Andersen Pisani.
ODD E. NERBØ

— Vi har ikke hatt problemer med å få nok søkere, og det å vedta at det skal flere barnehagelærere inn i barnehagene vil også være med å rekruttere til utdanning. Hvis man ikke setter seg et mål, hvordan skal man komme seg dit da, sier Ullmann.

Han peker på de økte kravene og forventningene til barnehagene fra foreldre og kommuner.

— Fagfolk er i mindretall i dagens barnehage. Min påstand er at vi ikke kan løse de kravene og forventningene som stilles med dagens bemanning, sier Ullmann.

- Koster 300 pr. barn

Ullmann nevner språk som et eksempel.

— Det er ikke tilstrekkelig at en voksen bare leser for barna. De må også vite hvilke begreper barna bør lære seg. Slik blir det mer enn en hyggelig stund, det kobles også på et element som handler om språkutvikling. Det er magien som barnehagelærere skal få til, sier Ullmann.

Kanvas har gjort et regnestykke som viser at 50 prosent pedagogtetthet og lik lønn til alle barnehagelærere koster dem 300 kroner pr. barn pr. måned.

— Vi er en stiftelse og har ikke behov for å sitte igjen med penger. Vi har tynt våre resultater så mye som mulig og investerer mer i personalkostnader fordi vi mener det er riktig, sier Ullmann.