• (1/4)
    SLETTING: I løpet året skal rundt 750 graver ryddes, og neste år 1250. Her fjerner Tore Gjersdal en av gravsteinene. FOTO: Rune Nielsen

Fjerner glemte graver

Innen 2017 trengs det 7100 nye graver i Bergen. Arbeidet med å rydde gamle graver er godt i gang.