• USYNLIG: Store masser av stein og jord har rast ut fra fjellsiden og helt gjemt E16 ved Hylland. FOTO: Margit Hylland

Steinras sperret veien i Nærøydalen

E16 åpen igjen etter raset lørdag.