• ADVARER: På fem år er antall minoritetsspråklige elever i de videregående skolene i Hordaland doblet. Nå varsler flere rektorer om et urovekkende lavt kunnskapsnivå blant mange av elevene. - Vi får en del elever som nettopp har flyttet til Norge, og ikke kan norsk på forhånd, sier rektor Inger Morken på Årstad videregående skole. Skolen har en minoritetsandel på 40 prosent. FOTO: EIRIK BREKKE

Mange elever forstår ikke norsk

Det stilles ingen krav til norskkunnskaper for minoritetselever på videregående skoler. Flere rektorer slår alarm om språkforståelsen blant elevene.