Folk i Meland må koke vannet

Kommunen har sendt ut kokevarsel til innbyggere på grunn av vannledningsbrudd.