Den første delen av oppussingsarbeidet i Vågsbunnen skal etter planen starte i løpet av de tre første månedene neste år. Det bekrefter Mogens Lock Hansen i grønn etat, som leder planleggingen.

— Området som først skal rustes opp er Nedre Korskirkeallmenningen. Det vil si nedenfor kirken fra hollendergaten og Sparebankgaten til Bankgaten der Banco Rotto-bygget ligger, sier Hansen.

Etaten har nå beregnet at anleggskostnadene i området som først skal pusses opp (se kart) vil bli på 13,5 millioner kroner. Byrådet venter fremdeles på å få tallene på sitt bord, men anbudsrunden er allerede planlagt å skje i november.

Planen er at den i dag bulkete og humpete allmenningen skal rettes ut og gjøres flatere. Brosteinen som allerede ligger der, skal gjenbrukes og fortauene skal gjøres bredere.

NKA illustrasjon.jpg
Illustrasjon, Bergen kommune

— Ingen hensyn til narkomane

Siden stengingen av Nygårdsparken den 25. august, har flere av de rusavhengige trukket mot områdene i Vågsbunnen. At begge russcenene stenges så nært hverandre i tid, henger ikke sammen ifølge Hansen.

— Planleggingen av en opprustning i Vågsbunnen har pågått lenge, og det var nå i år at vi først godkjenning av riksantikvaren. Grunnen til at prosjektet har trukket ut i tid er at vi måtte måle grunnvannstanden og sikre kulturlagene. Det har ikke noe med stengningen av parken å gjøre, sier Hansen.

Men mange narkomane oppholder seg i dette området nå. Vil dere ta hensyn til dette i oppussingsplanene?

— Nei, svarer Hansen.

- Ikke hele Vågsbunnen

Sosialbyråd Eiler Macody Lund (Frp) kan foreløpig ikke si akkurat hvordan avgrensningen skal utføres. Men han trekker en parallell til stengningen av Nygårdsparken.

— Vi må gjøre som vi gjør i parken. Akkurat det området som skal pusses opp, må stenges. Hvordan det skal gjøres helt konkret må vi komme tilbake til, sier han.

Han understreker at det kun er Nedre Korskirkeallmenningen, og ikke hele Vågsbunnen med området rundt kirken og Hollendergaten, som skal stenges av i denne omgang.

— Akkurat hva man skal gjøre om de rusavhengige oppholder seg akkurat der det blir stengt, kan ikke jeg forskuttere. De rusavhengige må oppføre seg som alle de andre. De har kan ikke gå inn i et anleggsområde uten tillatelse og må følge de samme reglene som resten av befolkningen, sier han.

Kirkens bymisjon positive

— Dette ikke er nytt for Kirkens Bymisjon. Vi er veldig positive til en opprustning i dette området. Det kommer til å bli mye anleggsarbeid, men det blir nok bedre for alle til slutt, sier leder i Bymisjonen Leif Jarle Theis.

Han håper imidlertid at det også vil være plass til de narkomane i området, og presiserer at området akkurat rundt kirken vil være åpent.

— Jeg håper det er mulig å ta hensyn til de rusavhengige denne prosessen, på et mer overordnet plan. I samtalene med grønn etat har vi har pekt på at dette området historisk sett har vært en møteplass for mennesker som har falt litt utenfor, sier han.

- Må ikke ta for lang tid

Sentrumsleder Steinar Kristoffersen beskriver området som et av de mest historiske områdene i sentrum. Han er begeistret for planene, men ser utfordringer for næringsdrivende.

— Akkurat når det pågår er det veldig ugunstig for butikkeiere, men oppussingsprosjekter er noe man må leve med når man bor i en by. Men vi håper det ikke tar lengre tid enn det må. Arbeidet i Vaskerelven tok altfor lang tid, sier han.

- Trenger tilbud i sentrum

Sentrumslederen tar til orde for et behandlingstilbud i sentrum, som mange andre også har gjort før ham.

— Vi må jo se om det kan finnes bedre løsninger for de narkomane enn det de har i dag. De må få et behandlingstilbud et eller annet sted i sentrum. Det er uheldig at alt konsentreres i et så lite område. Vågsbunnen må bli et sted for alle, sier han.

Byråden avviser forslaget om et mottakssenter i sentrum pr. nå.

— Byrådets politikk er fremdeles den samme som før vi stengte Nygårdsparken, nemlig at det ikke blir MO-senter i sentrum, svarer byråd Lund.

Det prikkete området, kalt "etappe 1", må stenges av når det skal pusses opp i 2015. Det skraverte området som kalles "etappe 2" er det foreløpig ikke konkrete planer for.