Pasientreiser ANS bruker et elektronisk rekvisisjonssystem for bestilling av pasientreiser.

I Bergen var systemet nede fra klokken 07 til klokken 14.45.

Behandlere som leger og sykepleiere kan bestille transport til sine pasienter direkte gjennom dette systemet.

— Feilen ble meldt rundt klokken 06.00 i dag. Hele landet er berørt, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Brenden Lønnerød i Pasientreiser.

Dermed har reisene i dag blitt bestilt manuelt på telefon eller faks.

— Dette er naturligvis mer tidkrevende, og kan gjøre at det vil ta lenger tid å få transport til de pasientene som skal flyttes i dag, sier Lønnerød.

Lønnerød forteller at det daglig er rundt 16.500 pasientreiser i Norge.

— Men vi ser av statistikkene våre at det er enda flere reiser enn vanlig på en dag som denne, siste fredag før jul.

Travelt i Bergen

— Det har vært en spesiell og veldig travel dag.Vi er veldig glad for at systemet nå er oppe og går igjen, sier Pål Eidsheim,avdelingssjef for Pasientreiser Helse-Bergen.

I stedet for at bestillingene har gått inn i detelektroniske systemet og automatisk videre til taxiselskapene, har de ansatteved Pasientreiser i dag måttet ta imot alle bestillinger med blyant og papir,får så å ringe etter transport.

— Alt har generelt gått saktere, noe som nok harført til lengre ventetid for pasientene, sier Eidsheim.

Han forteller at alt tilgjengelig personal har blittomdirigert til å ta i mot henvendelser i dag.

I Bergen pleier det å være mellom 900 og 1100 pasientreiserdaglig.

— Heldigvis blir en del av bestillingene lagt inndagen før, slik at en del av reisene har gått som normalt, sier Eidsheim.

Har funnet feilen

Feilen i systemet er funnet og de vet hvor den ligger.

— På det nåværende tidspunkt vet vi ikke hvordan den skal fikses, sier Lønnerød til BT klokken 13.20.

Pasientreiser og Norsk Helsenett, som drifter systemet, ble satt i høyeste beredskap for å fikse feilen.

Da de fant ut hvordan feilen kunne fikses, valgte de å rette opp region for region.

— Helse Nord var først oppe og gikk, rundt klokken 14. Helse Sør-Øst ble rettet til slutt, nå nylig. Nå skal alt være i orden, sier Lønnerød klokken 16.15.