«Etablering av landstrøm i Bergen havn er viktig for å bedre luftkvaliteten, redusere utslipp av klimagasser, mindre støy og profilere Bergen som en miljøby» skrev miljøbyråd Filip Rygg (KrF) på kommunens nettsider da byrådet i september bevilget 2 millioner kroner til en pilot for landstrøm i Bergen havn.

— Relativt forsinket

Pilotprosjektet skulle komme i gang i denne vinteren, men da Byluftlisten spurte byråden om saken i forrige uke, var svaret nedslående.

«Bergen og omland havnevesen (BOH) har mottatt fire tilbud. Dessverre klarte ingen å møte BOH sine krav til leveringstid. Avviket var såpass vesentlig at BOH må forkaste alle fire tilbudene og legge ny strategi.» svarte byråden.

— Dette er rett og slett skuffende. Bergen kommune har jobbet med dette siden 2009, og så vidt jeg vet er dette det eneste konkrete tiltaket for å forebygge luftforurensningen i Bergen sentrum, sier OlavAanestad i Byluftlisten.

Filip Rygg sier at det alt er lagt ut ny anbudskonkurranse.

— Piloten blir relativt forsinket, det er det ingen tvil om. Men det var ingen anbud som var tilfredsstillende verken når det gjaldt tid eller pris, og da er vi dessverre nødt til å gå på en ny runde, sier byråden.

- Mangler politisk vilje

— Kommunen har ansvar på to måter. For det første i kraft av å være lokal myndighet og sitte med ansvar for å bedre luftkvaliteten. For det andre er de en av de største eierne i BOH, og bør man kunne forvente en viss fremgang, sier Aanestad.

Han ser ingen grunner til at Oslo skal ligge så langt foran Bergen når det gjelder landstrøm. Allerede i oktober 2011 kunne de koble store skip over på landstrøm.

— Oslo har gjort et imponerende arbeid. De har villet få til dette og satset på det. Det er vilje til handling som skiller Bergen og Oslo, sier Aanestad.

Rygg mener det som er gjort i Oslo skiller seg fra det de prøver på i Bergen.

— Oslo har ikke gjort noe mer enn å ha landstrøm til Color Line, noe Color Line tok et stort ansvar for. Det vi prøver på her, er et landstrømanlegg som flere kan prøve. Nå skal vi ha en ny runde med anbud, og det er veldig bra. Forhåpentlig får vi dette til, men vi må også få Staten på banen, sier Rygg.

- Deler utålmodigheten

Han sier at utsettelsen ikke skyldes manglende vilje.

— Noen ganger reagerer markedet positivt, noen ganger negativt. Det handler ikke om politisk vilje, sier Rygg.

Han er uenig i at det er få tiltak for å bedre byluften.

— Det er ingen by som har så stor trafikknedgang som Bergen. Vi har stor kollektivvekst og høyeste elbil-tall. Vi fjerner stadig mer oljefyr og alle piler peker riktig vei nå. Utålmodigheten deler jeg med Byluftlisten. Å sikre best mulig luft og best mulig miljø tenker jeg på før jeg sovner om når jeg våkner, sier Rygg.