• POPULÆR: Berggylt og annan leppefisk er i år meir ettertrakta enn nokon gong blant lakseoppdrettarar som følgje av at lakselusa viser seg motstandsdyktig mot avlusingsmiddel. Arkivfoto: Ørjan Deisz

Frykt for svensk fiskesmitte

Berggylta er meir ettertrakta enn nokon gong i laksenæringa. Men havforskarar fryktar sjukdomssmitte ved at lusesnapparane blir henta så langt unna som Sverige.