Regjeringens triste karakterbok

Mens norske skolebarn har skjerpet seg, går det nedover for regjeringen. Karakterboken er folkets dom gitt i en landsomfattende meningsmåling.