Trafikkulykke på bro

Mopedist veltet på Straume bro.